Beste ouder(s),

OPGELET !!!
Wil je inschrijven voor een sport -of jeugdkamp/activiteit en heb je voor of na het kamp opvang nodig?
Dan moet je vanaf heden inschrijven bij De Speeldoos.
(heb je dat voor een jeugd- en/of sportkamp/activiteit van de krokusvakantie nog niet gedaan, doe dit dan zo spoedig mogelijk)
Let wel op dat je opvang aanvinkt bij De Speeldoos waar de activiteit bij vermeld staat : bvb: opvang kleutersportkamp midden (2015-2017) (enkel voor ouders sportkamp) of opvang kunstenkamp midden groep (2015-2017)
Indien je toch geen opvang blijkt nodig te hebben voor of na het sportkamp / de activiteit, dan kan je dit als ouder zelf annuleren en/of aanpassen (conform de annulatie- en boeteregels De Speeldoos).

Gelieve ook allemaal te controleren of jullie rijksregisternummer in je ouderzone is toegevoegd. Zoniet kunnen je fiscale attesten voor 2022 niet gegenereerd worden.

Wist je dat er voor een sport- en jeugdkamp, maar ook voor de opvang in De Speeldoos een fiscaal voordeel kan opleveren. Zo kan er een maximum bedrag van 13.70 euro per dag gerecupereerd worden.
Wel is de voorwaarde dat het kamp en de opvangkosten betaald zijn.
Voor de jeugd-en sportkampen zijn er ook mutualiteitsattesten beschikbaar, deze zijn te vinden in je ouderzone bij attesten.
Er kan jaarlijks voor ongeveer 50 euro (afhankelijk van de organisatie waarbij je bent aangesloten) gerecupereerd worden van inschrijvingsgelden.


vriendelijke groeten,
De Speeldoos en Dienst Jeugd en Sport.


Aanbod...

Jeugd in Herk-de-Stad

De dienst Jeugd presenteert tijdens de schoolvakanties een leuk en gevarieerd aanbod van creatieve workshops, verrassende uitstappen, filmnamiddagen... voor kinderen en jongeren.

Sport in Herk-de-Stad

De dienst Sport organiseert een brede waaier aan sportactiviteiten voor zowel volwassenen, senioren als kinderen en jongeren.

Kinderopvang De Speeldoos

De buitenschoolse kinderopvang 'De Speeldoos' is een initiatief van het gemeentebestuur. Het voorziet in elke deelgemeente in pedagogisch verantwoorde kinderopvang voor kinderen van 2,5 jaar tot en met kinderen uit het zesde leerjaar. Alle kinderen uit alle onderwijsnetten zijn voor en na schooltijd en op schoolvrije en vakantiedagen in De Speeldoos.

UiTPAS

UiTPAS is een spaar- en kortingskaart voor je vrije tijd.


back to top