Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Herk-de-Stad in corona tijden

Versie 2020

Inschrijven in corona tijden 2020:
“in het kader van de strijd tegen corona Covid-19 moeten er verplicht medische gegevens worden bijgehouden van alle deelnemers en kunnen die gegevens tot één maand na de activiteit worden opgevraagd door de hogere overheid”.

Inschrijven
 • Je dient je in de toepassing eenmalig te registeren en een account aan te maken. Als ouder kan je verschillende kinderen aan je account toevoegen. Eenmaal je bent geregistreerd, kan je uit het aanbod een keuze maken en deze digitaal reserveren en betalen.
 • Wie niet beschikt over een computer of internetverbinding kan persoonlijk of telefonisch terecht aan het loket van de betrokken diensten.
 • Bij het registreren dient het rijksregisternummer als verplicht veld ingevuld te worden om dubbele accounts te vermijden. Ook als je kinderen aan je account toevoegt, dien je hun rijksregisternummer in te geven. Je vindt deze op de klever van het ziekenfonds of op de kids-ID (het nummer dat begint met de geboortedatum).
 • Het maximum aantal plaatsen is afhankelijk van de aard van de lessenreeks, het sportkamp of de activiteit, van het aantal begeleiders en van de locatie. Volzet is volzet.
Opmerkingen
 • Let op! Inschrijven= betalen.
 • Wanneer een lessenreeks, sportkamp of activiteit wordt geschrapt, krijg je het inschrijvingsgeld terug.
 • Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor schade of verlies van spullen.
Annuleren?
 • Een deelnemer krijgt enkel zijn/haar inschrijvingsgeld terug indien hij/zij afwezig is omwille van ziekte en daarvoor een doktersattest binnenbrengt.
Ongeval en verzekering:Als je als deelnemer een ongeval krijgt, krijg je een ongevallenformulier. De dienst vult de gegevens over het ongeval en eventuele aansprakelijkheid in en ondertekent het formulier. Je vervolledigt de gegevens van het “slachtoffer”.
Je laat een arts de medische verklaring invullen en bezorgt dit formulier de volgende werkdag aan de betrokken dienst. De dienst doet aangifte van het ongeval bij de verzekeringsmaatschappij, die vervolgens het dossier verder afhandelt en contact opneemt met het slachtoffer.Ter info: Je betaalt alle kosten en vraagt aan je mutualiteit een attest voor het remgeld. Aan de apotheker vraag je een onkostennota. Deze documenten houd je bij voor de verzekeringsmaatschappij.

Bij dringende kwetsuren gaan de begeleiders rechtstreeks met de gekwetste naar de dokter of het ziekenhuis. Indien het om kinderen gaat, worden de ouders zo snel mogelijk hierover geïnformeerd. Indien nodig wordt een ziekenwagen ingeschakeld. Als er kosten zijn, dan moet je die eerst zelf betalen.

KortingenEr wordt korting toegekend in geval van:
 • Statuut verhoogde tegemoetkoming: 80% korting, zolang je statuut geldig is
Om van deze korting te kunnen genieten, moet je eerst met je klever van het ziekenfonds langs komen op de dienst die het kamp/opvang organiseert. De dienst duidt dan in je account aan dat je hier recht op hebt. De korting wordt vanaf dan automatisch verrekend.
Opgelet: deze kortingen worden niet met terugwerkende kracht toegekend. Je kan er pas van genieten nadat je op de dienst bent langs geweest.

Daarnaast zijn er kortingen die automatisch verrekend worden:
 • gelijktijdige boeking uit het sportaanbod: wanneer meerdere kinderen uit hetzelfde gezin deelnemen aan hetzelfde sportkamp, krijg je een korting van 10% op het totale bedrag.
De kortingen kunnen niet gecumuleerd worden.
Volgende regels zijn van toepassing:
 • Respecteer de uren van de lessenreeksen, sportkampen of activiteiten.
 • Bij uitstappen vertrekken we graag stipt, gelieve tien minuten voor vertrek aanwezig te zijn.
 • Als je kind na de activiteit alleen naar huis mag, geef dan vooraf toestemming aan de verantwoordelijke begeleiders
 • Als je kind een hele dag sportkamp, cursus of activiteit heeft, geef dan een lunchpakket, genoeg drinken en een gezond tussendoortje mee.
Fiscaal attest:Voor kinderen jonger dan 12 jaar krijg je een fiscaal attest.
Kosten voor sport- en jeugdkampen voor kinderen tot 12 jaar kan je in je belastingen inbrengen.Ten laatste voor 15 april krijgen alle ouders een fiscaal attest van de kosten die ze het vorige jaar gemaakt hebben voor opvang. Opgelet: op het fiscale attest staan enkel effectief betaalde bedragen vermeld. Terugbetaalde bedragen, boetes of openstaande facturen staan hier niet op vermeld. Ter info: terugbetalingen door derden
De vakantiewerking is niet enkel fiscaal aftrekbaar. Heel wat ziekenfondsen en werkgevers doen ook een tegemoetkoming voor sportkampen, kinderopvang of speelpleinwerkingen. Als je ziekenfonds voorziet in een tegemoetkoming voor jeugdactiviteiten of sport, vraag je bij hen een formulier en laat je het door de betrokken dienst invullen.

Briefwisseling, facturen, terugbetalingen, enz.

De persoon op wiens naam de account is gemaakt ontvangt ook alle mails, briefwisseling, bevestigingen, evt. facturen en terugbetalingen. Ook het fiscale attest wordt op naam van de accounthouder opgemaakt. Deze documenten worden NIET gewijzigd. Houd hier rekening mee bij het opmaken van je account.

Vragen?

Je kan ons bereiken per telefoon of per mail: Je bent tijdens de openingsuren uiteraard ook steeds welkom aan het loket van de diensten.Foto’s:Tijdens de activiteiten maken we foto's. Door je kind in te schrijven neem je hier kennis van en geef je ons toestemming om beeldmateriaal te gebruiken op websites of in publicaties. Als je niet wil dat we beeldmateriaal van je kind(eren) maken, geef je dit schriftelijk door aan de dienst die de activiteit organiseert en dit voor de start van elke activiteit.Door de inschrijving verbind je je ertoe kennis te nemen van de voorwaarden en informatie.
back to top